Kriya Jooga

"Kriya" tähendab sõna-sõnalt "täieliku teadvelolekuga tehtud tegu" - see on jooga tee ja joogapraktika olemus.

"Jooga " on teekond iseendani,  samastumine iseendaga e. oma olemuse -MINA- teadvustamine. Võib ka öelda, taipamine kes sa oled ja kes sa ei ole.

Kriya jooga praktiseerimise tähendab teatud võtete kasutamisel teadlikku lähenemist:

1) st. on olemas praktika, mis peab andma mingid tulemused,

2) seda kontrollitakse läbi praktiseerimise (iseenda peal),

3) tehakse järeldused (saadakse tulemused). Tulemused kirjutatakse üles, analüüsitakse ja võetakse arvesse järgmise praktika sooritamise ajal.

Nii tagatakse järjekindel enseareng .

 

Kriya jooga sisaldab endas praktiliste võtete seeriaid ehk krijasid (teadlikke tegusid), millede  teadlik praktiseerimine tagab inimese tervikliku arengu. Selline lähenemine tagab praktiseerija arengu läbi teadliku praktiseerimise, takistuste varajase avastamise ja vajadusel praktiseerimise õigeaegse korrigeerimise.

Paremaks orienteerumiseks on inimene jagatud viieks "kehaks": füüsiline, vitaalne (tunded-emotsioonid), mentaalne (mõtted ja ettekujutlused), intellektuaalne (taip ehk arukus), vaim (olemus, MINA). Krija joogal on vahendid kõigi nende külgede arendamiseks. Praktika käigus avatakse järk-järgult erinevate kehade varjatud sisemised potentsiaalid ehk nii võimalused kui ka sisemised  takistused. Läbi takistute kõrvaldamise ja võimaluste tundamaõppimie lähenetakse teadlikult täiuslikkusele - kõrgeimale Minale - oma olemusele ehk oma normaalsele olekule.

Kriya jooga kui tervikliku süsteemi eesmärk on saavutada kõigi kehade täiuslik tervis ja nendevaheline kooskõla. Esimese astmena korrastatakse füüsiline keha. Seda eesmärki täidavad hatha jooga harjutused. Heaks näiteks on on kriya jooga 18 harjutust, millede  praktiseerimise esmaseks kaasnähtuseks on tervise paranemine. Krijy jooga järgmistel astmetel pühendatakse õpilased hingamisharjutuste, mantrate ja muude enesearengut soodustavate praktikate kasutamisse. Krija jooga õpetus pärineb Lõuna-India Šiva-jooga traditsioonist, mille arendasid aastasadade jooksul välja 18 Tamiili mahasiddha-joogat (200...1200 pKr). Kriya jooga alused on määratletud Patanjali Jooga Šuutrates, kes ka ise oli mahasiddha (maha - suur, siddha - meister).

Sansaara Stuudio

Telefon:
Riina 5294740; Silja 5174560; Kalev 5094342